Disclaimer & privacy

Privacy Beleid:
Het is voor ons een vanzelfsprekendheid dat wij op een verantwoordelijke manier met uw persoonlijke gegevens omgaan. Daarom willen wij u informeren dat uw persoonlijke gegevens in geautomatiseerde bestanden worden opgeslagen en ter bewerking van uw opdracht worden verwerkt en gebruikt met inachtneming van de geldende Nederlandse en Europese regelgeving op het gebied van privacybescherming. Watercooler-Online.nl zal de vertrouwelijkheid van uw gegevens in acht nemen en deze niet verkopen, verhuren of op andere wijze aan uitvoerende dienstverleners ter beschikking stellen. Wij willen u er echter op wijzen, dat wij voor de afhandeling van bestellingen deels gebruik maken van externe dienstverleners. Daartoe is het noodzakelijk dat de voor uw bestelling benodigde gegevens die u in het betreffende bestelformulier heeft vermeld, worden doorgegeven aan de firma die de bestelling uitvoert. Wij garanderen u echter dat wij bij de selectie en contactvoorwaarden van deze dienstverleners vanuit ons perspectief de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht om zodoende zeker te stellen, dat uw gegevens alleen ten behoeve van de bestelling worden gebruikt.
Internet
De website van Watercooler-Online.nl bevat dwarsverwijzingen (links) naar websites van andere aanbieders. Bij de eerste links vanuit onze website wordt de inhoud daarvan gecontroleerd op onwettige inhoud. Voor vreemde content die via dergelijke links bereikbaar is, stelt Watercooler-Online.nl zich niet verantwoordelijk. WanneerWatercooler-Online.nl vaststelt of er attent op wordt gemaakt, dat een aangeboden website onwettige content bevat, dan wordt deze link opgeheven, voor zover dit technisch uitvoerbaar en redelijk is. 
Cookies
“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die het gebruik van ons online aanbod vergemakkelijken. Onze cookies bevatten geen op specifieke personen gerichte informatie, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. Zij bevatten niet uw e-mailadres en vertellen ons ook niet wie u bent. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt de instelling van uw browser echter wijzigen om dit te voorkomen.


Veiligheid
De veiligheid van uw bestanden heeft bij ons een zeer hoge prioriteit. Alle aan ons doorgegeven persoonlijke gegevens worden gecodeerd, voordat zij via het internet worden verzonden.
Gebruik van onze websites
De op onze websites weergegeven content valt onder het auteursrecht. Wij staan het lezen en downloaden van alle inhoud op onze websites alleen toe, wanneer dit gebeurt voor particulier, niet-commercieel gebruik. In geval van een inbreuk op deze bepalingen is men verplicht om alle afgedrukte of gedownloade content meteen te wissen of te vernietigen. Wij behouden ons echter het recht voor om verdere aanspraken op schadevergoeding geldend te maken.


Downloaden
Het downloaden van programma’s gebeurt op eigen risico. Voor zover dit wettelijk mogelijk is, stellen wij ons niet aansprakelijk voor schades die het gevolg zijn van de installatie of het gebruik van software uit de download-zone. Ondanks de actuele antivirus beveiliging stellen wij ons binnen het kader van de wettelijke regelingen niet aansprakelijk voor schades en hinder door computervirussen. 


Garantie
De informatie op onze websites wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij bieden echter geen garantie voor de volledigheid ervan of voor de geschiktheid voor bepaalde doeleinden.

Merkenrecht
Aqua Light Nederland B.V. is de eigenaar van de rechten op het handelsmerk Watercooler-Online.nl, Het is derden niet toegestaan gebruik te maken van welk handelsmerk, logo of merkteken van Watercooler-Online.nl dan ook.

Contact opnemen
Voor verdere vragen staat onze systeembeheerder per e-mail tot uw beschikking. Stuur uw e-mail naar info@Watercooler-Online.nl. Watercooler-Online.nl zal deze gebruiksvoorwaarden altijd actueel houden.

Eventuele wijzigingen voorbehouden.